ČETVRTI DOGAĐAJ U SKLOPU PROJEKTA „SMUG“, KRUŠEVO, MAKEDONIJA 18. DO 21.O9. 2018.

U Kruševu, Makedonija, održan je četvrti događaj u sklopu projekta „SMUG“. Domaćin je bio partner na projektu LAG AGRO LIDER Krivogaštani.Održana je javna rasprava na temu „Preko druge tačke gledišta“…

Continue Reading ČETVRTI DOGAĐAJ U SKLOPU PROJEKTA „SMUG“, KRUŠEVO, MAKEDONIJA 18. DO 21.O9. 2018.