UNITED konferencija u Rumuniji

Projekat UNITED ima za cilj jačanje uključivanja mobilnih građana EU i njihovih porodica u politički i društveni život zemalja domaćina i povećanje njihovog aktivnog uključivanja u demokratske procese, posebno među…

Continue Reading UNITED konferencija u Rumuniji